Mũ thi đấu Arena 3D mềm

Thương hiệu: Arena
Arena Danh mục: Mũ bơi silicon
Màu sắc:
Kích thước:
898.000 ₫
1.029.000 ₫

Mũ thi đấu Arena 3D mềm đang cách mạng hóa khuôn mũ một cách thoải mái hơn. Dễ dàng đội hơn, tăng tính linh hoạt và sự thoải mái vượt trội, thủy động lực học như mũ 3D Ultra Race 

.Các tính năng

✔️Được đúc để cung cấp sự phù hợp không nhăn.

✔️Tối ưu hóa thủy động lực học của đầu bạn.

✔️Dễ dàng đội và tháo ra.

✔️100% Silicone.

✔️ Xuất xứ: Nhập khẩu