Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN CÁCH MUA HÀNG


Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua:

Ví dụ: http://doboihanghieu.com/product/speedo-fastskin-pure-focus-1.html


Bước 2: Bấm chọn màu sắc và kích thước (đối với các sản phẩm có màu sắc và kích thước, vui lòng chọn màu sắc trước)

Bước 3: Chọn số lượng sau đó bấm CHỌN MUA

Bước 4: Xem lại giỏ hàng

hoặc

Bước 5: Hoàn thành thông tin nhận hàng (Địa chỉ: chi tiết phường, xã, quận huyện và số điện thoại nhận hàng)


Bước 6: Chọn phần thanh toán Cod/ Chuyển khoản


Đã hoàn thành.

Chúc cả nhà shopping vui vẻ!